Skip Navigation Links

Samværspolitik

Samvær i vores forening foregår under mange forskellige vilkår og på mange forskellige måder. Det kan være under træning eller kamp i hal, på strand eller andre steder, i en forælders bil på vej til kamp, på ture, i hallens cafeteria, i omklædningsrum mv.
 
Det er derfor ikke muligt at lave en politik der dækker alle situationer og det skal vi heller ikke. Vi har i stedet opstillet nogle simple overordnede spilleregler, som alle accepterer og har pligt til at efterleve, for at være en del af vores forening.

De overordnede spilleregler

I Vamdrup IF Håndbold
- respekterer vi at vi er forskellige
- taler vi ordentligt til hinanden
- opfordres forældrene til at deltage i børnenes idrætsliv
- er vi opmærksomme på, at enhver form for fysisk kontakt, skal respektere det enkeltes medlems grænser
- respekteres et "nej" - også i leg
- er det hensigten at der altid er mindst to voksne ledere/trænere med på ture og til stævner, hvor der ikke er forældre til stede
- inviterer trænere/ledere ikke enkelte børn med sig hjem
- griber trænere/ledere ind, hvis der opleves opførsel eller adfærd, som ikke er i overensstemmelse med vores samværspolitik
- vi snakker og kommentere ikke på dommere, andre spillere, trænere, ledere mv. i børn og unges nærvær
- vi skaber ikke rygter om hinanden 

Børneattester og mistænke om krænkelser

Det vigtigste for os som forening er at alle kan føle sig trygge og at forældre kan være trygge ved at sende deres børn og unge til træning, kamp mv. Det er dog samtidig også vigtigt at vores trænere og ledere skal være trygge ved at fungere i klubben.
 
Vi efterlever den danske lovgivning omkring indhentelse af børneattester. Børneattesterne skal indhentes ved nyansættelser af personer der har lederansvar overfor børn og unge under 15 år, eller som via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene. Børneattesterne viser kun forhold hvor et person er dømt, på det tidspunkt hvor attesten indhentes, i forhold til overgreb mod børn.
 
Vi har i Vamdrup IF Håndbold valgt at indhente børneattest på alle trænere og ledere i klubben, hvert år. Dette skyldes at alle vores trænere og ledere færdes i vores miljø med unge mennesker og at vi af hensyn til datasikkerheden hos disse personer, årligt sletter data modtaget af myndighederne.
 
Børneattesterne er dog kun del af en forebyggelse. Vi håber ikke der opstår situationer i forholdet til seksuelle krænkelser af nogle af vores medlemmer. Skulle der dog opstå en mistanke om krænkelser, kontaktes kontaktpersonen for holdet (Kan ses under bestyrelsen). Herefter træffer kontaktpersonen samt formanden for foreningen (såfremt formanden er kontaktpersonen eller inhabil, næstformand og derefter kasserer) beslutning om, hvad der skal gøres i forbindelse med henvendelsen. Disse handler herefter på foreningens vegne. Vi ser altid alvorligt på alle anklager - det er dog vigtigt for os at der ikke dannes rygter og sladder.
 
Foreningen tager såfremt mistanken formodes begrundet kontakt til myndigheder, forældre til det barn henvendelse drejer sig om og evt. andre. Der trækkes endvidere på ekspertise fra forbund. Det er alene formanden (alternativt næstformand eller kasserer) der udtaler sig til pressen og andre medlemmer. Ved samtaler med børn, unge og forældre samt personer som er under mistanke i disse sager, deltager altid to personer fra klubbens ledelse.

Rygning og alkohol

Rygning og alkohol hører ikke sammen med unge og idræt. Børnene ser ofte op til trænere og ledere, hvorfor det er vigtigt, at vi er vores rollemodel bevidst. Det er klubbens holdning, at vi ikke drikker alkohol ved de daglige idrætsaktiviteter, hvor der deltager børn og unge. Derudover viser vi børn og unge, at alkohol i moderate mængder kun nydes ved specielle arrangementer af voksne ansvarlige mennesker.
 
Vamdrup IF Håndbold accepterer ikke at ungdomsspillere indtager alkohol eller andre rusmidler på ture med klubben. Spillere som overtræder dette, vil straks blive bedt afhentet, alternativt hjemsendt for forældrenes regning.

Stoffer og doping

Indtagelse af euforiserende stoffer eller doping i Vamdrup IF Håndbolds regi medfører omgående ekskludering af klubben. Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP. Har man kendskab til, at klubbens politik omhandlende stoffer og doping ikke overholdes, har man pligt til at kontakte bestyrelsen.

Vores sponsorer