Skip Navigation Links

Kørselspolitik

Vi har som forening i samarbejde med vores medlemmer og forældre et ansvar for alle medlemmers sikkerhed, ikke mindst i forbindelse med den kørsel, som vores medlemmer tager del i, i forbindelse med udekampe, stævner mv. I den forbindelse har foreningen fastsat følgende politik på dette område:
 
- Al kørsel til og fra kamp, stævner mv. skal foregå i ædru/upåvirket tilstand - også hvis man kører selv.
- Alle personer i bilen skal fastspændes i hver deres sikkerhedssele
- Ved små årgange (personer under 130 cm) skal særligt barnesæde benyttes
- Chaufføren skal være i besiddelse af gyldigt kørekort og må ikke inden denne kørsel være erhvervet indenfor den seneste år.
- Husker at tage hensyn til føre og fx forældres ønske om ikke at befordre børn på forsæde.
 
Disse regler skal overholdes
 
Det er den på dagen udpegede holdansvarlig, der skal sikre, at overstående overholdes. Det kan i den forbindelse være træner, holdleder og/eller en udpeget forælder. Ved sidstnævnte er det altid trænerens ansvar, at den udpegede forældre er bekendt med denne politik. Opstår der tvivl om, at ovenstående overholdes, skal der findes anden chauffør/bil.
 
Vamdrup IF Håndbold forventer at alle respekterer og færdes i henhold til færdselsreglerne

Vores sponsorer