Skip Navigation Links
Om klubben

Klubblade:
 
 
Nyheder:

September 2022


Formandens beretning 2022

Livet i håndboldens verden fortsætter, og det gør det også i #VoresVIF. Endnu engang er vi netop startet op på en ny sæson, og selvom det kan være ret trivielt, at det samme sker år efter år, så er det vigtigt at huske på, at det er nye børn og unge mennesker, som vi glæder og nu igen også seniorspillere.

Vi er meget fokuserede på, at det at være medlem i Vamdrup IF Håndbold betyder, at ”Håndbold er for alle”. Der skal være plads til alle - nye som rutinerede spillere. Selv om vi stadig mangler et tilbud til U-17 og damesenior, så er det fantastisk at kunne sige, at vi i den påbegyndte sæson igen kan tilbyde alt fra U-5 til U-15, samt U-19/Herresenior.


Senior håndbolden tilbage i Vamdrup

Når vi endnu engang kan tilbyde seniorhåndbold på herresiden, så skyldes det helt alene spillerne selv. Spillerne, med Max i front, henvendte sig i løbet af efteråret 21, om ikke vi ville være med til at give herreseniorhåndbolden en plads i Vamdrup. Det har vi selvfølgelig bakket op om. Vi fik tilmeldt et hold i serie 3 efter jul, og når vi starter den nye sæson, så er det med hold i både Serie 2 og Serie 3 herrer. Hvor vi tidligere har haft nogle udfordringer med tonen på holdene i forhold til med- og modspillere, dommere mv., så er det fantastisk at se det sammenhold, som Max og gruppen har fået skabt. Det er vigtigt, at der også på seniorsiden er plads til alle, og at ingen er større end holdet. Det er kun noget, vi som bestyrelse kan bakke op om.


Årets forening

I den forgange sæson har klubben også modtaget to store priser. Først fik vi fornøjelsen af at blive kåret til Årets Håndboldforening 2021 af Dansk Håndbold Forbund. En kæmpe anerkendelse for det arbejde som foreningen har udført under corona-perioden. Dette både i form af sikker afholdelse af kampe, alternativ træning når vi ikke kunne mødes indendørs, familieløb i byen - sammen hver for sig.

Efterfølgende er vi blevet kåret som Årets Forening i Kolding Kommune. Alle foreninger gør en kæmpe indsats for netop deres medlemmer, og derfor er det selvfølgelig også en kæmpe anerkendelse af alle i vores forening. Uden hver og en af jer ville vi ikke have den forening, vi har.


Frivillighed 

Derfor er det også rigtig dejligt, at vi har så mange, der bakker op om vores forening som frivillig. Der skal lyde en kæmpe tak for hjælpen i bestyrelsen og udvalg, alle vores fantastiske trænere, hjælpetrænere, unge hjælpere, holdledere og andre der yder en indsats. Der bliver brugt rigtig mange timer i vores haller på at skabe oplevelser for vores medlemmer. Det er ikke blevet nemmere at finde ildsjælene, der vil bruge deres fritid på at stå i hallerne med vores børn, unge og voksne, så der kan trænes og spilles kampe. Derfor er det også vigtigt endnu engang at sige stort tak til alle, der giver en hånd i arbejdet for vores klub.


Samarbejde

Vores samarbejde med Vamdrup Skole fortsætter også ind i den kommende sæson. På trods af at vi har afholdt mange håndbolddage og håndboldkaravaner, så var det alligevel noget specielt med håndbolddagen 2021. Corona spændte ben for oplevelsen i 2020 og var tæt på det samme i den forgange sæson. Vi frygtede meget en aflysning, men heldigvis lykkedes det at få dagen afviklet. Selv om det først blev 22. april i år, at håndbolddagen kunne afholdes, gjorde det blot, at det var en endnu større oplevelse endelig igen at kunne samles om håndbolden også i skoleregi. Sidste år startede vi et nyt koncept med valgsfagshåndbold. Her kan eleverne på Vamdrup Skole få en ekstra ugentlig træning med fokus på bl.a. egen udvikling. Det har både været medlemmer og ikke medlemmer, der har været med på faget. Vi er super glade for, at det er fortsat ind i skoleåret 2022/23, men vi er samtidig lidt ærgerlige over, at der ikke er flere tilbud. Vi har budt ind med et halvt år, primært for at eleverne kunne vælge flere forskellige ting, men også at det måske var nemmere at overskue for eleverne. Vi håber, der bliver flere tilbud fra de øvrige foreninger i fremtiden.

Der skal også lyde en tak til Arena Syd for samarbejdet. Vi er glade for at være i vores dejlige center. Derudover er det fedt, at det er lykkedes at få lavet to totalbaner på bane 2, så at begge baner nu kan bruges af alle vores hold.


Håndboldevents

Det er vigtigt for os at kunne bidrage med gode oplevelser. Vi synes, vi er lykkedes meget godt i 2021/22, hvor der har været rigtig mange forskellige arrangementer. Vi har holdt medlemsdag, der sluttede med kamp i Kolding, hvor U-11 fik fornøjelsen af at løbe ind med Ligaherrerne fra KIF. Vi har afholdt håndboldens dag og håndbolddag og håndboldkaravanen som tidligere nævnt. Vi har deltaget i stævner i Grindsted og Gråsten. Vi har haft fællesspisning ved årsafslutningen. Vi har haft bus afsted til pokalfinale i Fredericia og meget mere. Endnu en gang tak til alle frivillige i forbindelse med disse arrangementer. Det er så dejligt, at vi kan glæde og begejstre også udover den almindelige træning og kampe.


Økonomi

Vores klub har en rigtig sund økonomi, også selv om vi kommer ud af dette regnskabsår med et samlet underskud. Det skyldes dog ikke den daglige drift. Dette på trods af flere ekstraordinære tilsigelser fra bestyrelsen på at bruge nogle penge på events, udover det som var budgetteret. Vi finder det dog vigtigt, at vi investerer i vores medlemmer og har besluttet, at vi i de kommende år vil investere lidt flere penge i dette. I perioden med Corona har vi lavet et pænt overskud samlet. Dette bl.a. fordi vi har været gode til at søge diverse puljer til at dække vores udgifter i Corona perioden. De penge skal tilbage til vores medlemmer, og derfor budgetterer vi også med i underskud i den kommende sæson. Tiden er pt. ikke til større kontingentstigninger.


Ønsker til fremtiden

Selv om vi er nået rigtig langt med vores arbejde i at få den daglige drift ud i forskellige udvalg, så er der stadig et stykke vej. Vi bruger mange kræfter og tid på at snakke drift på bestyrelsesmøderne. Det vil vi gerne have bragt ned, så vi får tid til også at udvikle klubben. Derfor er man selvfølgelig altid velkommen til at melde sig på banen, hvis man skulle have lidt ekstra overskud til at hjælpe i klubben med små eller store opgaver.

Håndboldmæssigt har vi i mange år haft et konkret ønske om at få anlagt to eller flere beachbaner ved Arena Syd. Det er dog et kæmpe arbejde, hvor der skal søges fonde, anlægstilladelser, indhentes tilbud, laves samarbejde med andre foreninger om etablering og brug. Skulle der være en eller flere i foreningen der er projektorienterede og fx arbejder med sådanne projekter, så meld jer endelig på banen.


Slutteligt endnu en gang tak for alle frivillige kræfter. Vi glæder os til endnu en sæson i håndboldens tegn, med mange gode kampe i Arena Syd.


Formand Vamdrup IF Håndbold

Nicolai MadsenJanuar 2022

Senior herrehåndbold er tilbage i Vamdrup

De sidste par år er der ikke blevet spillet herrehåndbold i Vamdrup, men nu er herrerne tilbage i hallen og gælder sig til at træne, spille nogle kampe og hygge.

- Vi har gået og kedet os lidt under Corona, og nu er vi bare helt klar til at komme i gang igen, selvom formen nok er lidt rusten, siger initiativtager Max Due Mathiesen, som også indtil videre fungerer som træner for holdet. Da vi begyndte at lufte tanken om at starte igen for hinanden, var der hurtigt stor opbakning og vi er ca. 15 spillere lige nu, men flere er velkomne. Vi har ikke de store ambitioner. Vi starter op for at hygge os og få håndboldfællesskabet tilbage, og så må vi se, hvor langt vi kan nå.

I Vamdrup IF Håndbold er bestyrelsen meget glade for igen at kunne invitere byens borgere til herrehåndboldkampe i Arena Syd.

- Det er da klart, vi har savnet at have et herrehold i klubben, siger formand i Vamdrup IF Håndbold Nicolai Madsen. Som forening vil vi gerne have så bredt et tilbud som overhovedet muligt. I løbet af efteråret har vi ud over de børne- og ungdomshold, vi har haft hele tiden - fra U7-U15, også fået gang i forældre/barn håndbold for de mindste på 3-5 år. Og vi har startet five-a-side, som er håndbold for voksne, hvor man spiller 5 mod 5 på en forkortet bane og med en blødere bold og uden taklinger. Derfor er vi rigtig glade for, at vi nu også igen kan tilbyde herrehåndbold i klubben.

- Der har været mange store herrehåndboldkampe i Vamdrup gennem tiden, og kan vi få skabt lidt af den stemning igen til herrernes hjemmekampe, så vil det være rigtig fedt. Vi håber også, det kan være med til, at vores ungdomsspillere har nogen, de kan se lidt op til. At de kan se, at det godt kan lade sig gøre at blive ved med at være en del af håndboldfællesskabet, selvom man på et tidspunkt bliver voksen og får en travl hverdag med job og familie, slutter Nicolai Madsen.

Holdet har træningstid tirsdage fra kl. 20.30 – 21.45 og kommer til at spille i serie 3. Første hjemmekamp bliver tirsdag den 25. januar, hvor herrerne tager imod Vejle Håndbold Klub i Arena Syd kl. 20.30.

Skulle man have lyst til at høre mere om at deltage på holdet, kan Max Due Mathiesen kontaktes på telefon 2213 2052.

For øvrige spørgsmål kontakt formand i Vamdrup IF Håndbold Nicolai Madsen på 2275 7342.


 

April 2021
 
Corona-kroner kommer medlemmerne tilgode
Vamdrup IF Håndbold har ansøgt DIF’s Corona-hjælpepulje for manglende indtægter i forbindelse med nedlukningen. Det er bl.a. aktiviteter som servering ved firmajulefrokoster, sponsorer til klubblad og vores julekalendersalg, hvor indtægterne var lavere end normalt. Derudover har vi også ansøgt om kontingentrefusion. Vi skulle i ansøgningen trække de udgifter fra, som foreningen til gengæld ikke har haft. Vi har fået tildelt 43.750 kr., som dækker ca. 2/3 af vores manglende indtægter.
 
Vi er i bestyrelsen klar over, at flere medlemmer har betalt kontingent for perioder, hvor der ikke har været mulighed for at spille håndbold. Vi har dog besluttet, at vi ikke direkte refunderer medlemmerne for dette. Det er desværre meget tungt at tilbagebetale i vores system og vil derfor kræve rigtig mange timers arbejde.

Derfor har vi besluttet, at vi i stedet kompenserer vores medlemmer ved at hensætte en del af årets kontingent, så vi kan tilbyde alle både nye og gamle spillere et lavere kontingent for sæsonen 2021/22. Hvor meget der hensættes, og hvad kontingent for den kommende sæson dermed bliver, besluttes af bestyrelsen, når regnskabet for indeværende sæson er gjort op.

Derudover er vi rigtig glade for, at vi for næsten alle holds vedkommende har haft mulighed for at tilbyde udendørs træning det seneste stykke tid. Vi er meget taknemmelige for den opbakning, der har været til de mange forskellige initiativer, børnene og vores unge mennesker er blevet præsenteret for. Det har været fantastisk at se, at de er mødt op glade og klar i nærmest al slags vejr. Der skal lyde en særlig stor tak til vores trænere for jeres store opfindsomhed!

Derudover glæder vi os selvfølgelig til at kunne tilbyde sommertræning, som vil blive gratis at deltage i. Vi satser også på, at vi kan sende en masse hold til Beach håndbold stævner, hvilket klubben også vil være med til at betale en del af i år.

Nærmere info om sommertræning for de enkelte hold følger, så snart vi har styr på alle retningslinjer fra myndighederne. Vi håber at se alle vores medlemmer og også gerne en masse nye, som har lyst til at prøve kræfter med håndbold, både til sommertræning og den nye sæson, som forhåbentlig bliver mere normal, end denne har været.

For yderligere info kontakt kasserer i Vamdrup IF Håndbold Nicolai Madsen på 2275 7342.

 

September 2020

Vedtægtsændringer gennemført i Vamdrup IF Håndbold

Bestyrelsen havde stillet forslag om at ændre vedtægterne i Vamdrup IF Håndbold, så bestyrelsen fremover består af 5 medlemmer, så man ikke er bundet af at skulle have mindst 7 bestyrelsesmedlemmer, hvilket blev vedtaget.

Tirsdag den 29. september var en lille flok mødt op til den ordinære generalforsamling i Vamdrup IF Håndbold.

-Vi havde ikke forventet det store fremmøde på grund af situationen omkring Covid-19, men det var vigtigt for foreningen at få gennemført generalforsamlingen, så vi kunne få vedtaget det ændringsforslag, vi som bestyrelse havde fremsat, og dermed få sammensat den bestyrelse der skal arbejde videre med det, vi har sat i gang i løbet af det seneste år, siger bestyrelsesformand Jens Schelde-Rasmussen.

-Efter den ekstraordinære generalforsamling sidste år fik vi sammensat en stor bestyrelse bestående af 8 personer, hvilket vi var meget glade for, og det var fantastisk at få nogle nye personer med i bestyrelsen, som kom med nye input, siger Jens Schelde-Rasmussen og fortsætter: -Det vi har arbejdet på det sidste år er at få flyttet nogle af driftsopgaverne ud af bestyrelsen. Det er lykkedes på nogle punkter, og der er andre, vi skal arbejde videre med. Derfor mener vi, at bestyrelsen er fint repræsenteret ved 5 medlemmer, og så arbejder vi videre med at få nedsat nogle flere arbejdsudvalg, som skal tage sig af driftsopgaverne.

-Vi fik i forbindelse med sidste års ekstraordinære generalforsamling oprettet et frivilligkorps, som pt. Består af ca. 95 personer, som er medlem af vores frivilliggruppe på Facebook. Vi havde nogle aktiviteter planlagt i starten af året, som de frivillige havde meldt ind på, men så blev det hele jo aflyst i forbindelse med at Corona-virus indtog landet. Derfor har vi desværre ikke fået aktiveret den gruppe i den grad, vi havde håbet på. Men det er vores håb, at de står klar til at hjælpe igen, når der kommer gang i aktiviteterne på bagkant af Corona-pandemien, slutter Jens Schelde-Rasmussen

Bestyrelsens første opgave var at konstituere sig. Jens Schelde-Rasmussen fortsætter som formand. Bettina Bohn Rokkjær overtager næstformandsposten efter Lena Møldrup, som fortsætter i en mere fri rolle i et udvalg eller to med nogle driftsopgaver. Nicolai Madsen fortsætter som kasserer. Derudover består bestyrelsen af Morten Langvad og Daniel Knudsen. Suppleant er Lena Møldrup.

-Vi skal i uge 43 have det første møde, som bliver en workshop, hvor vi skal have identificeret og prioriteret de opgaver, vi endnu ikke er i mål med og få fordelt ansvaret for dem, så vi kan videreudvikle vores VIF, slutter Jens Schelde Rasmussen.Fra venstre ses kasserer Nicolai Madsen, Daniel Knudsen, Morten Langvad, næstformand Bettina Bohn Rokkjær og formand Jens-Schelde Rasmussen.

For yderligere spørgsmål kontakt Jens Schelde-Rasmussen på 4064 5626.


Formandens Beretning for beretningsåret 2019/2020

Medlemsudvikling:

Vi har haft en lille tilbagegang på medlemmer i den forgangne sæson, og det er desværre den tendens, som vi har beskrevet de sidste par år.

Vi har godt fat i vores ungdom. Det vil sige, at op til U15 har vi mindst et hold pr. årgang, og det er vi som klub rigtig glad for. U17 og U19 har vi ikke. Det er desværre en konsekvens af mange faktorer, men efterskoler og skoleskift fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse i Kolding er hårdt ved vores forening og et spil som håndbold, hvor man er afhængig af hinanden. Den samme trend ser vi desværre også i de andre foreninger i Vamdrup.

Sæsonens forløb:

På ungdomssiden har vi haft en fantastisk sæson, idet flere af vores hold har spillet med i toppen af deres respektive rækker. Det er ikke et mål i sig selv, at vores hold skal spille med i toppen af rækkerne, men derimod at vores spillere udvikler sig til bedre håndboldspillere hen over sæsonen.

Vi har i den forbindelse også haft 3 drenge med til kredstræning, og det er trænerens overbevisning, at de med lidt held godt kunne være blevet en del af truppen omkring kreds 8’s kredshold, men dette talentarbejde er sat på pause på grund af COVID-19. Vi vil i de kommende år sende flere til kredstræning - dels fordi vi har spillerne til det, og fordi det er en god måde at få udviklet vores spillere på.

Det er min klare overbevisning, at vi har udviklet vores spillere i sæsonens løb. Jeg vil ikke i år fremhæve enkelte hold, men derimod glæde mig over, at vi har fanget flere unge mennesker til håndbolden. Det har vi blandt gjort gennem vores mange års samarbejde med Vamdrup skole, hvor vi hvert år afholder håndboldens dag, det giver altid nye spillere.

Vi har igen formået at afvikle et julestævne for U11 og U13 hold. Vi har høste god feedback fra de hold der besøgte os, som syntes godt om vores koncept.

I forbindelse med VM for herrer i januar måned afviklede vi håndboldens dag, hvor vi fik gode tilbagemeldinger på vores 3 unge trænere, der stod for dagen samt rosende ord fra kredsen for vores skatteløb med diplom for de helt små. Alt i alt et vellykket arrangement, som vi kan være stolte af.

Vi har desværre været udfordret på vores herresenior, hvor vi ved sæsonens begyndelse kunne konstatere, at der ikke var opbakning til at træne 2 gange om ugen, og dermed var der ikke basis for at spille i Jyllandsserien. Vi trak holdet og havde nærmest kun et telefonhold, der startede i serie 2. En blanding af unge og gamle spillere sikrede sig oprykning til serie 1.

På damesenior siden havde vi 2 hold, der spillede henholdsvis i Jyllandsserien og serie 2. Det er tilfredsstillende, men vi har brug for, at der kommer lidt ungt materiale til, ellers bliver det svært at opretholde de 2 hold.

Sæsonen blev desværre afbrudt af COVID-19, men heldigvis var sæsonen næsten færdig spillet for de fleste hold. Vi fik ikke den afslutning, som vi havde ønsket for vores ungdomshold, idet vi ikke kunne komme til afslutningsstævnet i Gråsten.

Frivillighed:

Frivillighed er et vigtigt punkt, og vi har fået dannet en frivillighedsgruppe, som vi desværre ikke helt har kunnet aktivere, som ønsket var.

Vi har haft flere nye tiltag i denne sæson, hvor vi har uddelt flyers for en lokal vinduespudser, og vi skulle have uddelt affaldsposer i Vamdrup og Lunderskov. Det blev desværre stoppet af Meldgård og Teknisk afdeling i Kolding kommune på grund af COVID-19. Denne opgave gjorde ekstra ondt, idet vi – Lene - har brugt mange timer på planlægning, som vi desværre ikke kunne bruge til noget.

Igen i år yder vores trænere den vigtigste indsats af alle, der uge efter uge træner vores spiller og er med dem ude til kamp i weekenderne. Tak for det.

Fremtiden:

Vi har desværre været nødsaget til at trække vores herre senior hold fra serie 1, hvilket betyder, at Vamdrup IF for første gang ikke har et senior hold på herresiden. Det er en konsekvens af, at vi ikke har kunnet mønstret og fastholde unge spillere selv til vores seniorhold i en årrække.

Ambitionen må være for en klub som Vamdrup IF Håndbold, at vi indenfor en overskuelig fremtid igen har spillere nok til igen at få et seniorhold for herrer.

På nuværende tidspunkt er det svært at vurdere, hvordan fremtiden ser ud i forhold til afviklingen af den kommende turnering, indtil der findes en vaccine mod COVID-19. Vi skal nok forvente, at der kommer aflysninger af kampe med kort varsel, med de udfordringer det giver.

Haltider:

Vi har igen i år været nødsaget til at benytte Kongeåhallen for vores U9, U11 og U13 spillere for at få træningstiderne til at gå op. Alle hold vil gerne træne mellem 17:00 og 20:30, og det kan desværre ikke lade sig gøre.

Vi vil prøve at samarbejde med de andre foreninger og trænere, så vi så vidt muligt kun benytter Arena Syd, men der er desværre mange hensyn at tage.

Økonomi:

Regnskabet for sæsonen 2019/20 blev med et tilfredsstillende overskud, hvilket vores kasserer Nicolai Madsen vil uddybe under gennemgang af regnskabet.

Afslutning:

Jeg vil slutteligt sige tak for et FANTASTISK samarbejde med bestyrelsen og alle andre omkring denne fantastiske håndboldklub.

Tak for en god sæson. En STOR tak til alle jer, som gør en forskel. Uden jer var vi ikke den håndboldklub, vi er i dag.

Jens Schelde-Rasmussen
Formand Vamdrup IF Håndbold


 

August 2020
 
Corona retningslinjer:
 

Vi følger selvfølgelig myndighedernes og DHFs retningslinjer. Som spiller skal du være opmærksom på følgende:
 
- Bliv hjemme hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
- Respekter og efterlev alle anvisninger fra din forening og din træner.
- Ankom til træning tidligst fem minutter før start og forlad træningsstedet umiddelbart efter træningens ophør.
- Kom omklædt og bad hjemme efter træning.
- Medbring din egen fyldte drikkedunk til træning.
- Placer din taske og andet udstyr minimum to meter fra dine holdkammeraters.
- Medbring håndklæde til at tørre sved af med.
- Husk god håndhygiejne før, under og efter træning – medbring selv håndsprit.
 
Det betyder, at når du ankommer til hallen, går du direkte på toilettet og vasker hænder. Derefter går du ind i hallen ad dørene nede i gangen. Du stiller din taske med god afstand til de andre. Når træning er færdig, går man ud ad sidedøren og direkte op på det nærmeste toilet ovenpå i Arena Syd og vasker hænder igen. Derefter går man direkte ud og hjem i bad. På den måde undgår vi, at de enkelte hold krydser hinanden nede i gangen, og at det skaber for meget kø ved de enkelte toiletter.
 
Vi har indkøbt ekstra overtrækstrøjer og kegler, så der er et sæt til hvert hold. Vi anbefaler også, at dem der har mulighed for det, medbringer egen bold. Øvrigt udstyr som anvendes i træningen rengøres grundigt efter brug.
 
Vi henstiller til, at forældre bliver udenfor hallen i afleverings- og afhentningssituationer. På de små hold kan barnet selvfølgelig have brug for, at man går med ind. Hvis barnet har brug for, at man bliver i hallen under træning, anbefaler vi, at man evt. opholder sig på balkonen eller i cafeteriet med god afstand.
 
Til kampe vil der være begrænset mulighed for tilskuere, og skal man spille på udebane, anbefaler vi, at det kun er de forældre, der kører, som tager med ud og ser kampene.
 
Der vil formentlig løbende blive justeret i retningslinjerne, hvilket vi løbende vil informere om her på siden.
 
DHF retningslinjer 

 

 
 
Vamdrup foreninger får støtte til nye medlemmer
 
Med støtte fra DIF og DGI's foreningspulje kan Vamdrup IF Håndbold og Vamdrup Badmintonklub nu forhåbentlig se frem til nye medlemmer. De to foreninger har fået støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med bevillingen kan foreningerne tilbyde nye medlemmer et gratis prøvemedlemsskab som vil gælde til begge foreninger. Man kan altså prøve om håndbold eller badminton skulle være noget for en helt frem til udgangen af oktober måned.
 
Projektansvarlig og kasserer i begge foreninger er Nicolai Madsen. Han ser især frem til at foreningerne forhåbentlig får nyt liv efter mange stille måneder: ”Nu har vores foreningsliv været lukket rigtig længe, både pga. nedlukningen og fordi vi også har haft sommerferie. Vi frygter lidt at det kommer til at koste os medlemmer, at folk har været så længe væk. Derfor er det også glædeligt at muligheden for denne sommerpulje er kommet i stand og det er jo kun dejligt at vi har fået nogle penge fra puljen. Det betyder at vi nu kan tilbyde alle i Vamdrup og omegn at komme og spille enten håndbold eller badminton. Eller gerne begge dele. Uanset hvad bliver det fantastisk med nyt liv i vores hal.”
 
I foreningerne glæder både den nye formand for badminton Jesper Andersen og formand for håndbold Jens Schelde-Rasmussen sig over at kunne komme i gang med projektet – og forhåbentlig byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen. ”Vi kæmper for vores foreninger hver dag og selv om det er to sunde foreninger, så er vi altid presset på at få indtægter og udgifter til at matche. Samtidig er der en tradition i Vamdrups foreningsliv om at man gerne skal kunne gå til sin idræt, uanset familiers indtjening. Det betyder at vi forsøger at holde en fornuftig pris for vores kontingenter, men der er desværre stadig nogle der ikke aktivt deltager i foreningslivet. Vi er derfor glade for at have modtaget penge til at kunne dække nye kontingenter i tre måneder, så alle får muligheden for at dyrke idræt på bagsiden af nedlukningen af Danmark pga. Covid-19.”
 
Speciel sommerpulje
Foreningerne har modtaget bevillingen fra DIF og DGI's foreningspulje, som har fået ekstra penge i år til den særlige sommerpulje. Derudover uddeles der årligt ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.
 
Kontakt: Vamdrup IF Håndbold og Vamdrup Badmintonklub Projekt ansvarlig, Nicolai Madsen nm@vamdrupif.dk / kasserer@vamdrupbadminton.dk / 2275 7342 
 

 
 
November 2019
 
Håndbolddag i over 50 år i Vamdrup

Siden 1968 har der været afholdt Håndbolddag i Vamdrup og fredag den 22. november fyldes Arena Syd igen af ca. 340 elever fra Vamdrup Skole Vest til en dag i håndboldens tegn.

Marianne Munch var en af dem, der i sin tid var med til at starte håndbolddag op i Vamdrup. Hun var gennem mange år lærer på Vamdrup Skole og var aktiv som spiller i Vamdrup IF, fra hun var ca. 8 år. Dengang spillede man udendørs, da der ikke var nogen hal at spille i, og senere havde man hjemmebane i Rødding en overgang.

- Da vi så endelig fik bygget en hal, hvor man kunne spille håndbold i Vamdrup, og så var det jo oplagt at lave en håndbolddag, siger Marianne Munch. Der var jo ikke så mange tilbud dengang, som der er i dag, så da vi først var kommet i gang, blev det hurtigt en stor dag, og Vamdrup blev en stor håndbold by. Vi klædte os ud og havde det sjovt. Jeg kan huske engang, jeg vist var blevet sminket af nogle elever og havde fået farvet håret grønt.  Det havde jeg ikke lige tænkt over, da jeg skulle en tur i Brugsen bagefter. Der fik jeg en del kommentarer og måtte forklare, at jeg kom lige fra håndbolddag. Lærernes kamp mod de ældste elever er også en stor ting på håndbolddagen – og der er stor ære forbundet med at vinde den kamp. Jeg stoppede som håndboldspiller som 63 årig, men spillede med i lærerkampen et par år mere.

Håndbolddagen var virkelig noget af det, der blev talt om i løbet af året, og som man også kunne høre der blev talt om, når man mange år senere samledes på de enkelte årgange, slutter Marianne Munch.

- Det er ret enestående, det vi har bygget op her i Vamdrup, jeg har i hvert fald ikke hørt om andre steder, hvor man gør det i Kolding Kommune, siger lærer på Vamdrup Skole og bestyrelsesmedlem i Vamdrup IF Håndbold Nicolai Madsen.

Skoleleder kalder arrangementet win-win 

Også skoleleder Per Rudbæk er meget positiv overfor at fortsætte med håndbolddag i Vamdrup.

- Når noget har eksisteret i mere end 50 år, så er der tale om en tradition. Traditioner er med til at udgøre en skoles – og et lokalsamfunds DNA. Håndbolddagen er en af skoleårets helt store festdage på Vamdrup Skole. Den grundlæggende præmis kan jo tilskrives det faktum, at 340 elever bevæger sig og konkurrerer med hinanden. Der vil være vindere og tabere, men alle har det sjovt.

- Derudover har det frugtbare samarbejde mellem skolen og Vamdrup IF Håndbold højnet kvaliteten i afviklingen af dagen. Der er jo også altid en mulighed for, at nogle af vores elever får smag for håndbold gennem håndbolddagen og får lyst til at gå til det i fritiden. Er det ikke det man kalder win-win?, siger Per Rudbæk.

 

For yderligere spørgsmål kontakt lærer ved Vamdrup Skole og medlem af bestyrelsen i Vamdrup IF Håndbold Nicolai Madsen på 2275 7342.


 
Oktober 2019
 
Vamdrups 81-årige håndboldklub fortsætter styrket efter ekstraordinær generalforsamling

De ca. 180 medlemmer i Vamdrup IF håndbold og hele lokalsamfundet kan ånde lettet op efter torsdag aftens ekstraordinære generalforsamling, hvor det lykkedes at sammensætte en ny bestyrelse på hele 8 medlemmer.

Missionen var at finde mindst et nyt bestyrelsesmedlem blandt de ca. 35 fremmødte, der fyldte Jernbane lokalet i Arena Syd torsdag aften. Men ikke mindre end 4 nye bestyrelsesmedlemmer meldte sig til at tage en tørn for klubben.

- Jeg er glad for, at så mange engagerede mennesker mødte op og viste, at de vil Vamdrup IF Håndbold. At vi lykkedes med at få hele 8 bestyrelsesmedlemmer, er en styrkelse og vil give ro i maven for os alle, da vi får mulighed for at dele alle ”skal” opgaverne ud på flere personer, så vi ikke risikerer at brænde ud, siger formand Jens Schelde Rasmussen.

- Hvad der er endnu en styrkelse af foreningen er, at vi fik oprettet et frivillig korps på 25 personer, som har committed sig til at være med til at løse praktiske opgaver for klubben. Det kan være opgaver som servering til arrangementer, hjælp i hallen med opstilling og at gå i dialog med eventuelle sponsorer, fortsætter Jens. Bettina Bohn Rokkjær meldte sig som tovholder på frivilliggruppen, og sidder man derude og har lyst til at bidrage, sammen med de andre der allerede har meldt sig, er man meget velkommen til at kontakte Bettina på tlf./sms 4248 6580 eller mail b.rokkjaer@gmail.com.

Bestyrelsens første opgave var at konstituere sig. Jens Schelde Rasmussen fortsætter som formand. Lena Møldrup overtager næstformandsposten efter den afgående Hanne Sorgenfri og Nicolai Madsen fortsætter som kasserer. Derudover består bestyrelsen af Morten Langvad, Jeanette Kastrup Pedersen, Daniel Knudsen, Trine Lykke Vind og Bettina Bohn Rokkjær. Suppleant er Birgitte Munk Grunnet.

-Vi skal nu have det første bestyrelsesmøde, hvor vi skal have fordelt de vigtigste opgaver. Herefter vil både bestyrelsen og frivillig korpset trække i arbejdstøjet for at videreudvikle vores VIF, slutter Jens Schelde Rasmussen.

 
 Fra venstre ses formand Jens Schelde Rasmussen, Trine Lykke Vind, næstformand Lena Møldrup, Jeanette Kastrup Pedersen, kasserer Nicolai Madsen og Daniel Knudsen. På billedet mangler desværre Morten Langvad, som ikke kunne være til stede og Bettina Bohn Rokkjær, som havde for travlt med at skrive frivillige op til at være med på billedet.
 
For yderligere spørgsmål kontakt Jens Schelde Rasmussen på 4064 5626.
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Formandens beretning sæson 2018/2019
 
24. september 2019 
 

Tak for ordet. Jeg skal prøve at gøre det så kort og præcist som muligt.

Medlemsudvikling:

Vi har i den forgangen sæson ikke haft tilbagegang i vores medlemstal, som vi ellers har set fra de tidligere år. Det er positivt, men vi ser stadig en tendens i klubben, at vi har svært ved holde på vores ungdomsspillere, når de bliver U15 og op efter.

Vi har en god og velfungerende ungdom indtil U14 på begge køn. Det kommer fremover til at være u15.

Vi må desværre erkende, at vi har svært ved at knække kurven, når vi snakker om vores ungdomshold over U14.

Vi har i den forgangen sæson haft 15 hold tilmeldt i turneringen. Hertil kommer vores U6 og U8 mixhold, som spiller kampe i stævneform. Vi har samlet set 11 ungdomshold og 4 seniorhold.

Sæsonens forløb:

Resultatmæssigt har det været en fin sæson for vores ungdomshold, hvor vi har deltaget i både de bedre rækker (A niveau) og lavere rækker. Vores U10 og U12 drenge ligger i de bedste rækker for deres årgange, hvorimod pigerne ligger i de lavere rækker.

På seniorsiden har vores damer haft en godkendt sæson i jyllandsserie og andet holdet klarede sig også fint med en blanding af ældre og unge spillere.

Herrerne spillede sig fortjent til en anden plads, hvilket gav mulighed for 2 oprykningskampe. Desværre valgte spillerne ikke at spille for oprykningen til 3. division, hvilket set ud fra bestyrelsens synspunkt er helt uacceptabelt. Serie 2 holdet klarede sig fint. De består ligesom damerne af en broget flok i alle aldre.

Derudover har der været mange fine sejre og gode placeringer i diverse turneringer og stævner.

Vi har igen afholdt vores lille julecup for U10 og U12 i december. Det er et godt lille stævne, som kører over en dag.

Vi har igen i år i sommerferien afholdt aktiv ferie sammen med fodbold og gymnastik. Det er en god tradition, som er opbygget med de andre foreninger til gavn for byens og omegnens børn.

Vi har i samarbejde med Vamdrup skole igen i år hjulpet med afvikling af håndboldens dag, hvor vi har besat dommer tjansen.

Frivillighed:

Der er lidt af en gentagelse af det, jeg sagde sidste år.

Der er mange opgaver, der skal tages vare på, for at en håndboldklub som Vamdrup kan eksisterede. Dertil har vi haft rigtig god hjælp fra en række personer uden for bestyrelsen, der har taget sig af nogle faste opgaver.

Alle ovennævnte yder en stor indsats bag kulisserne. Men den vigtigste indsats af alle er den indsats der ydes af vores TRÆNERE OG HOLDLEDERE, der uge efter uge er mødt trofast op, for at træne vores hold, tage sig af de unge mennesker, lære dem at spille håndbold og give dem nogle gode oplevelser, som de kan tage med sig senere i livet. Vi skal HUSKE AT PÅSKØNNE deres indsats, som den væsentligste for klubbens grundlag.

Vi MANGLER altid trænere, så interesserede må meget gerne melde sig. Det er som sagt den vigtigste funktion i klubben.

Også en kæmpe TAK TIL ALLE andre der er med til at få klubben til at fungere. Uden jeres medvirken kan vi ikke drive en klub af vores størrelse. Derfor er det også utrolig vigtigt, at forældre og spillere byder ind på de arbejdsopgaver, der ligger i klubben. Det er jeres engagement der afgør, hvor god og attraktiv klubben skal være.

Fremtiden:

Med hensyn til den kommende sæson, så har vi desværre måtte trække vores Jyllands serie hold for herrer. De har ikke kunne mønstre folk nok til at kunne træne 2 gange om ugen, hvilket har gjort, at vi ikke kunnet finde nogen træner til dem. Det er en trist udvikling, og det bliver svært at genskabe et godt seniorhold på den korte bane. Men ellers forventer vi at have ca. samme antal hold, som vi havde i sidste sæson, men grundet herrernes fravalg, så vil vores medlemstal nok blive reduceret en smule.

Vamdrup IF kan ikke eksisterede ved kontingent og sponsor støtte fra det lokale erhvervsliv, men er afhængig af frivillig arbejde ved eksempelvis nytårskrudt salg, salg af julekalender og hjælp til forskellige arrangementer.

Vi har dog valgt, at vi ikke vil sælge nytårskrudt mere, idet det er en stor opgave, der desværre kræver et par dedikerede frivillige, der er villige til at bruge deres juleferie på foreningsarbejde.

Vi vil i denne kommende sæson prøve at sætte lidt mere stemning i Arena Syd, når vi spiller hjemmekampe. Vi får i år en unik mulighed, idet vi har mange ungdomskampe i Arena Syd.

Vi glæder os til at tage hul på en ny sæson, og der venter en masse nye spændende håndboldkampe. Vi håber på fortsat god opbakning i Arena Syd.

Haltider:

Vi har igen i år været nødsaget til at benytte Kongeåhallen for vores U11 og U13 spillere for at få træningstiderne til at gå op. Alle hold vil gerne træne mellem 17:00 og 20:30, og det kan desværre ikke lade sig gøre.

Vi vil prøve at samarbejde med de andre foreninger, så vi så vidt det er muligt kun benytter Arena Syd, men der er desværre mange hensyn at tage, idet vi trækker på de samme unge mennesker, og de kan som bekendt kun være på et sted ad gangen.

Økonomi:

Regnskab for sæsonen 2018-2019 blev et lille overskud. Det er tilfredsstillende, hvilket vores kasserer Nicolai ville kommentere under gennemgangen af regnskabet.

Afslutning:

Jeg vil slutteligt sige tak for et FANTASTISK samarbejde med bestyrelsen og alle andre omkring denne fantastiske håndboldklub.

Tak for en god sæson. En STOR tak til alle jer, som gør en forskel. Uden jer var vi ikke den håndboldklub, vi er i dag.

Jens Schelde-Rasmussen
Formand Vamdrup IF Håndbold

 
 
 

Vores sponsorer