Info vedr. afhentning
Købte varer i shoppen udleveres hurtigst muligt (evt. kort efter deadline for bestilling) direkte til medlemmet der har bestilt varen. Varen udleveres så vidt muligt til træning.

Pengene trækkes først når varerne er klar til udlevering.

Vores sponsorer