Om klubben

Der kommer snart indhold om klubbens historie - glæd dig!
 
 
Nyheder:
 
November 2019
 
Håndbolddag i over 50 år i Vamdrup

Siden 1968 har der været afholdt Håndbolddag i Vamdrup og fredag den 22. november fyldes Arena Syd igen af ca. 340 elever fra Vamdrup Skole Vest til en dag i håndboldens tegn.

Marianne Munch var en af dem, der i sin tid var med til at starte håndbolddag op i Vamdrup. Hun var gennem mange år lærer på Vamdrup Skole og var aktiv som spiller i Vamdrup IF, fra hun var ca. 8 år. Dengang spillede man udendørs, da der ikke var nogen hal at spille i, og senere havde man hjemmebane i Rødding en overgang.

- Da vi så endelig fik bygget en hal, hvor man kunne spille håndbold i Vamdrup, og så var det jo oplagt at lave en håndbolddag, siger Marianne Munch. Der var jo ikke så mange tilbud dengang, som der er i dag, så da vi først var kommet i gang, blev det hurtigt en stor dag, og Vamdrup blev en stor håndbold by. Vi klædte os ud og havde det sjovt. Jeg kan huske engang, jeg vist var blevet sminket af nogle elever og havde fået farvet håret grønt.  Det havde jeg ikke lige tænkt over, da jeg skulle en tur i Brugsen bagefter. Der fik jeg en del kommentarer og måtte forklare, at jeg kom lige fra håndbolddag. Lærernes kamp mod de ældste elever er også en stor ting på håndbolddagen – og der er stor ære forbundet med at vinde den kamp. Jeg stoppede som håndboldspiller som 63 årig, men spillede med i lærerkampen et par år mere.

Håndbolddagen var virkelig noget af det, der blev talt om i løbet af året, og som man også kunne høre der blev talt om, når man mange år senere samledes på de enkelte årgange, slutter Marianne Munch.

- Det er ret enestående, det vi har bygget op her i Vamdrup, jeg har i hvert fald ikke hørt om andre steder, hvor man gør det i Kolding Kommune, siger lærer på Vamdrup Skole og bestyrelsesmedlem i Vamdrup IF Håndbold Nicolai Madsen.

Skoleleder kalder arrangementet win-win 

Også skoleleder Per Rudbæk er meget positiv overfor at fortsætte med håndbolddag i Vamdrup.

- Når noget har eksisteret i mere end 50 år, så er der tale om en tradition. Traditioner er med til at udgøre en skoles – og et lokalsamfunds DNA. Håndbolddagen er en af skoleårets helt store festdage på Vamdrup Skole. Den grundlæggende præmis kan jo tilskrives det faktum, at 340 elever bevæger sig og konkurrerer med hinanden. Der vil være vindere og tabere, men alle har det sjovt.

- Derudover har det frugtbare samarbejde mellem skolen og Vamdrup IF Håndbold højnet kvaliteten i afviklingen af dagen. Der er jo også altid en mulighed for, at nogle af vores elever får smag for håndbold gennem håndbolddagen og får lyst til at gå til det i fritiden. Er det ikke det man kalder win-win?, siger Per Rudbæk.

 

For yderligere spørgsmål kontakt lærer ved Vamdrup Skole og medlem af bestyrelsen i Vamdrup IF Håndbold Nicolai Madsen på 2275 7342.


 
Oktober 2019
 
Vamdrups 81-årige håndboldklub fortsætter styrket efter ekstraordinær generalforsamling

De ca. 180 medlemmer i Vamdrup IF håndbold og hele lokalsamfundet kan ånde lettet op efter torsdag aftens ekstraordinære generalforsamling, hvor det lykkedes at sammensætte en ny bestyrelse på hele 8 medlemmer.

Missionen var at finde mindst et nyt bestyrelsesmedlem blandt de ca. 35 fremmødte, der fyldte Jernbane lokalet i Arena Syd torsdag aften. Men ikke mindre end 4 nye bestyrelsesmedlemmer meldte sig til at tage en tørn for klubben.

- Jeg er glad for, at så mange engagerede mennesker mødte op og viste, at de vil Vamdrup IF Håndbold. At vi lykkedes med at få hele 8 bestyrelsesmedlemmer, er en styrkelse og vil give ro i maven for os alle, da vi får mulighed for at dele alle ”skal” opgaverne ud på flere personer, så vi ikke risikerer at brænde ud, siger formand Jens Schelde Rasmussen.

- Hvad der er endnu en styrkelse af foreningen er, at vi fik oprettet et frivillig korps på 25 personer, som har committed sig til at være med til at løse praktiske opgaver for klubben. Det kan være opgaver som servering til arrangementer, hjælp i hallen med opstilling og at gå i dialog med eventuelle sponsorer, fortsætter Jens. Bettina Bohn Rokkjær meldte sig som tovholder på frivilliggruppen, og sidder man derude og har lyst til at bidrage, sammen med de andre der allerede har meldt sig, er man meget velkommen til at kontakte Bettina på tlf./sms 4248 6580 eller mail b.rokkjaer@gmail.com.

Bestyrelsens første opgave var at konstituere sig. Jens Schelde Rasmussen fortsætter som formand. Lena Møldrup overtager næstformandsposten efter den afgående Hanne Sorgenfri og Nicolai Madsen fortsætter som kasserer. Derudover består bestyrelsen af Morten Langvad, Jeanette Kastrup Pedersen, Daniel Knudsen, Trine Lykke Vind og Bettina Bohn Rokkjær. Suppleant er Birgitte Munk Grunnet.

-Vi skal nu have det første bestyrelsesmøde, hvor vi skal have fordelt de vigtigste opgaver. Herefter vil både bestyrelsen og frivillig korpset trække i arbejdstøjet for at videreudvikle vores VIF, slutter Jens Schelde Rasmussen.

 
 Fra venstre ses formand Jens Schelde Rasmussen, Trine Lykke Vind, næstformand Lena Møldrup, Jeanette Kastrup Pedersen, kasserer Nicolai Madsen og Daniel Knudsen. På billedet mangler desværre Morten Langvad, som ikke kunne være til stede og Bettina Bohn Rokkjær, som havde for travlt med at skrive frivillige op til at være med på billedet.
 
For yderligere spørgsmål kontakt Jens Schelde Rasmussen på 4064 5626.
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Formandens beretning sæson 2018/2019
 
24. september 2019 
 

Tak for ordet. Jeg skal prøve at gøre det så kort og præcist som muligt.

Medlemsudvikling:

Vi har i den forgangen sæson ikke haft tilbagegang i vores medlemstal, som vi ellers har set fra de tidligere år. Det er positivt, men vi ser stadig en tendens i klubben, at vi har svært ved holde på vores ungdomsspillere, når de bliver U15 og op efter.

Vi har en god og velfungerende ungdom indtil U14 på begge køn. Det kommer fremover til at være u15.

Vi må desværre erkende, at vi har svært ved at knække kurven, når vi snakker om vores ungdomshold over U14.

Vi har i den forgangen sæson haft 15 hold tilmeldt i turneringen. Hertil kommer vores U6 og U8 mixhold, som spiller kampe i stævneform. Vi har samlet set 11 ungdomshold og 4 seniorhold.

Sæsonens forløb:

Resultatmæssigt har det været en fin sæson for vores ungdomshold, hvor vi har deltaget i både de bedre rækker (A niveau) og lavere rækker. Vores U10 og U12 drenge ligger i de bedste rækker for deres årgange, hvorimod pigerne ligger i de lavere rækker.

På seniorsiden har vores damer haft en godkendt sæson i jyllandsserie og andet holdet klarede sig også fint med en blanding af ældre og unge spillere.

Herrerne spillede sig fortjent til en anden plads, hvilket gav mulighed for 2 oprykningskampe. Desværre valgte spillerne ikke at spille for oprykningen til 3. division, hvilket set ud fra bestyrelsens synspunkt er helt uacceptabelt. Serie 2 holdet klarede sig fint. De består ligesom damerne af en broget flok i alle aldre.

Derudover har der været mange fine sejre og gode placeringer i diverse turneringer og stævner.

Vi har igen afholdt vores lille julecup for U10 og U12 i december. Det er et godt lille stævne, som kører over en dag.

Vi har igen i år i sommerferien afholdt aktiv ferie sammen med fodbold og gymnastik. Det er en god tradition, som er opbygget med de andre foreninger til gavn for byens og omegnens børn.

Vi har i samarbejde med Vamdrup skole igen i år hjulpet med afvikling af håndboldens dag, hvor vi har besat dommer tjansen.

Frivillighed:

Der er lidt af en gentagelse af det, jeg sagde sidste år.

Der er mange opgaver, der skal tages vare på, for at en håndboldklub som Vamdrup kan eksisterede. Dertil har vi haft rigtig god hjælp fra en række personer uden for bestyrelsen, der har taget sig af nogle faste opgaver.

Alle ovennævnte yder en stor indsats bag kulisserne. Men den vigtigste indsats af alle er den indsats der ydes af vores TRÆNERE OG HOLDLEDERE, der uge efter uge er mødt trofast op, for at træne vores hold, tage sig af de unge mennesker, lære dem at spille håndbold og give dem nogle gode oplevelser, som de kan tage med sig senere i livet. Vi skal HUSKE AT PÅSKØNNE deres indsats, som den væsentligste for klubbens grundlag.

Vi MANGLER altid trænere, så interesserede må meget gerne melde sig. Det er som sagt den vigtigste funktion i klubben.

Også en kæmpe TAK TIL ALLE andre der er med til at få klubben til at fungere. Uden jeres medvirken kan vi ikke drive en klub af vores størrelse. Derfor er det også utrolig vigtigt, at forældre og spillere byder ind på de arbejdsopgaver, der ligger i klubben. Det er jeres engagement der afgør, hvor god og attraktiv klubben skal være.

Fremtiden:

Med hensyn til den kommende sæson, så har vi desværre måtte trække vores Jyllands serie hold for herrer. De har ikke kunne mønstre folk nok til at kunne træne 2 gange om ugen, hvilket har gjort, at vi ikke kunnet finde nogen træner til dem. Det er en trist udvikling, og det bliver svært at genskabe et godt seniorhold på den korte bane. Men ellers forventer vi at have ca. samme antal hold, som vi havde i sidste sæson, men grundet herrernes fravalg, så vil vores medlemstal nok blive reduceret en smule.

Vamdrup IF kan ikke eksisterede ved kontingent og sponsor støtte fra det lokale erhvervsliv, men er afhængig af frivillig arbejde ved eksempelvis nytårskrudt salg, salg af julekalender og hjælp til forskellige arrangementer.

Vi har dog valgt, at vi ikke vil sælge nytårskrudt mere, idet det er en stor opgave, der desværre kræver et par dedikerede frivillige, der er villige til at bruge deres juleferie på foreningsarbejde.

Vi vil i denne kommende sæson prøve at sætte lidt mere stemning i Arena Syd, når vi spiller hjemmekampe. Vi får i år en unik mulighed, idet vi har mange ungdomskampe i Arena Syd.

Vi glæder os til at tage hul på en ny sæson, og der venter en masse nye spændende håndboldkampe. Vi håber på fortsat god opbakning i Arena Syd.

Haltider:

Vi har igen i år været nødsaget til at benytte Kongeåhallen for vores U11 og U13 spillere for at få træningstiderne til at gå op. Alle hold vil gerne træne mellem 17:00 og 20:30, og det kan desværre ikke lade sig gøre.

Vi vil prøve at samarbejde med de andre foreninger, så vi så vidt det er muligt kun benytter Arena Syd, men der er desværre mange hensyn at tage, idet vi trækker på de samme unge mennesker, og de kan som bekendt kun være på et sted ad gangen.

Økonomi:

Regnskab for sæsonen 2018-2019 blev et lille overskud. Det er tilfredsstillende, hvilket vores kasserer Nicolai ville kommentere under gennemgangen af regnskabet.

Afslutning:

Jeg vil slutteligt sige tak for et FANTASTISK samarbejde med bestyrelsen og alle andre omkring denne fantastiske håndboldklub.

Tak for en god sæson. En STOR tak til alle jer, som gør en forskel. Uden jer var vi ikke den håndboldklub, vi er i dag.

Jens Schelde-Rasmussen
Formand Vamdrup IF Håndbold

 
 
 

Vores sponsorer